Drept la Replică

Drept la Replică: „Planeta gay”

Domnului Mihai Lupu, Director editorial al publicaţiei „7est”,

Având în vedere articolul „Planeta gay” („Viaţa secretă a unui gay: droguri, sex şi minciuni”), publicat în numărul din 21-23 aprilie 2008 al publicaţiei pe care o conduceţi, şi ţinând cont de principiile deontologice aprobate şi promovate de Clubul Român de Presă, stimate Domnule Director editorial vă rugăm să publicaţi următoarea replică:

Comunitatea LGBT (Lesbiene, Gay, Bisexuali, Transgenderi/Transexuali) din Iaşi îşi manifestă indignarea faţă de tonul defăimător, pe alocuri, clevetitor, în care a fost redactat articolul mai sus menţionat, ce face referire la un moment din existenţa minorităţii noastre, încălcându-se, astfel, „dreptul constituţional al publicului de a fi corect informat” (Cf. art. 1 al Codului deontologic al ziaristului, adoptat de Clubul Român de Presă).

Din textul apărut în publicaţia Dumneavoastră, etichetat de redacţie ca fiind „strict autentic” (pagina 1), un cititor nefamiliar cu problemele minorităţilor sexuale din România poate deduce/înţelege că membrii comunităţii LGBT din Iaşi, o dată pe lună, se întâlnesc, în secret, într-un club, unde, departe de ochii lumii (vezi greutatea cu care reporterii 7est, aflaţi „în «misiune specială»” „au reuşit să spargă barierele”, ca într-un scenariu ce aminteşte de romanele lui Ian Fleming), se dedau la fapte nefireşti (vezi afirmaţiile de la pagina 4: „[...] sex sălbatic în toaletă şi prizatul pe nas – subl. ns.”), care nu fac decât să accentueze puternic marginalizarea unei minorităţi recunoscute şi respectate de Statul român.

Mai mult, prin unul din subtitlurile articolului, („Cheful vine prizând”), publicul mai puţin informat ar putea înţelege că noi, homosexualii, avem nevoie de stimulente halucinogene (Poppers=droguri – vezi fotografia „sugestivă” de la pagina 5), chiar dacă acestea nu sunt considerate substanţe psihoactive ilegale, pentru a ne „«arunca» în atmosferă”. Prezentând „Sexul sălbatic din toaletă”, care este o consecinţă firească al unui act strict personal, ca o consecinţă a inhalării de Poppers, se încalcă articolul 4 al Codului deontologic, prin care „Ziaristul va evita detalierea unor vicii [...]”, precum şi articolul 9, privitor la distorsionarea intenţionată a informaţiei.

Nu în ultimul rând suntem extrem de deranjaţi de publicarea unor instantanee cu membri ai comunităţii noastre care petreceau „de mama focului” (paginile 4 şi 5), expuşi, astfel, la o posibilă recunoaştere din partea cunoscuţilor, în ciuda intervenţiilor pe fotografii, încălcându-se, din nou, articolele 4 şi 9 din Codul deontologic al ziaristului, care îl obligă pe ziarist „să respecte viaţa privată a cetăţenilor”, să nu distorsioneze „intenţionat informaţia” şi să nu folosească „neautorizat fotografii”, săvârşind, astfel, „abateri profesionale de maximă gravitate”.

Considerăm că dacă autorul articolului ar fi contactat pe reprezentanţii comunităţii noastre şi ar fi solicitat o verificare a informaţiilor pe care, apoi, urma să le ofere publicului larg (Cf. art. 2 al Codului deontologic), nu s-ar fi ajuns în această situaţie regretabilă şi penibilă.

Grupul de iniţiativă „suntgay.ro”
Iaşi, 30 aprilie 2008

Grupul de iniţiativă „suntgay.ro”

„Stimată Doamnă Indira Crâsnea, Preşedinte al Clubului Român de Presă

Grupul de iniţiativă „suntgay.ro” care reprezintă interesele comunităţii LGBT Iaşi a redactat o replică la articolul apărut în publicaţia „7est”, nr. din 21-23 aprilie 2008, pe care, conform Codului Deontologic al Ziaristului aprobat de Clubul Român de Presă şi a Legii privind dreptul de rectificare şi dreptul la replică faţă de materialele publicate în presă, adoptată de Camera Deputaţilor din cadrul Parlamentului României, în data de 9 aprilie 2002, a trimis-o la redacţia publicaţiei respective, în termenul de 30 de zile de la publicare, în data de 30 aprilie 2008, cu următorul mesaj:

Stimate Domnule Mihai Lupu, Director editorial al publicaţiei „7est”,

Având în vedere articolul „Planeta gay” („Viaţa secretă a unui gay: droguri, sex şi minciuni”), publicat în numărul din 21-23 aprilie 2008 al publicaţiei pe care o conduceţi, şi ţinând cont de principiile deontologice aprobate şi promovate de Clubul Român de Presă, stimate Domnule Director editorial vă rugăm să publicaţi următoarea replică ataşată la acest e-mail:

Comunitatea LGBT (Lesbiene, Gay, Bisexuali, Transexuali) din Iaşi îşi manifestă indignarea faţă de tonul defăimător, pe alocuri, clevetitor, în care a fost redactat articolul mai sus menţionat, ce face referire la un moment din existenţa minorităţii noastre, încălcându-se, astfel, „dreptul constituţional al publicului de a fi corect informat” (Cf. art. 1 al Codului deontologic al ziaristului, adoptat de Clubul Român de Presă).

Din textul apărut în publicaţia Dumneavoastră, etichetat de redacţie ca fiind „strict autentic” (pagina 1), un cititor nefamiliar cu problemele minorităţilor sexuale din România poate deduce/înţelege că membrii comunităţii LGBT din Iaşi, o dată pe lună, se întâlnesc, în secret, într-un club, unde, departe de ochii lumii (vezi greutatea cu care reporterii 7est, aflaţi „în «misiune specială»” „au reuşit să spargă barierele”, ca într-un scenariu ce aminteşte de romanele lui Ian Fleming), se dedau la fapte nefireşti (vezi afirmaţiile de la pagina 4: „[...] sex sălbatic în toaletă şiprizatul pe nas – subl. ns.”), care nu fac decât să accentueze puternic marginalizarea unei minorităţi recunoscute şi respectate de Statul român.

Mai mult, prin unul din subtitlurile articolului, („Cheful vine prizând”), publicul mai puţin informat ar putea înţelege că noi, homosexualii, avem nevoie de stimulente halucinogene (Poppers=droguri – vezi fotografia „sugestivă” de la pagina 5), chiar dacă acestea nu sunt considerate substanţe psihoactive ilegale, pentru a ne „«arunca» în atmosferă”. Prezentând „Sexul sălbatic din toaletă”, care este o consecinţă firească al unui act strict personal, ca o consecinţă a inhalării de Poppers, se încalcă articolul 4 al Codului deontologic, prin care „Ziaristul va evita detalierea unor vicii [...]”, precum şi articolul 9, privitor la distorsionarea intenţionată a informaţiei.

Nu în ultimul rând suntem extrem de deranjaţi de publicarea unor instantanee cu membri ai comunităţii noastre care petreceau „de mama focului” (paginile 4 şi 5), expuşi, astfel, la o posibilă recunoaştere din partea cunoscuţilor, în ciuda intervenţiilor pe fotografii, încălcându-se, din nou, articolele 4 şi 9 din Codul deontologic al ziaristului, care îl obligă pe ziarist „să respecte viaţa privată a cetăţenilor”, să nu distorsioneze „intenţionat informaţia” şi să nu folosească „neautorizat fotografii”, săvârşind, astfel, „abateri profesionale de maximă gravitate”.

Considerăm că dacă autorul articolului ar fi contactat pe reprezentanţii comunităţii noastre şi ar fi solicitat o verificare a informaţiilor pe care, apoi, urma să le ofere publicului larg (Cf. art. 2 al Codului deontologic), nu s-ar fi ajuns în această situaţie regretabilă şi penibilă.

Grupul de iniţiativă „suntgay.ro”
Iaşi, 30 aprilie 2008

Replica a fost postată, în aceeaşi zi şi pe site-ul www.suntgay.ro ( http://www.suntgay.ro/drept_la_replica )

Redacţia nu a răspuns solicitării noastre, încălcând, astfel, atât Codul Deontologic al Ziaristului (Articolul 10), cât şi Legea privind dreptul de rectificare şi dreptul la replică faţă de materialele publicate în presă (Capitolul II, art. 5. – (1).”

(10 mai 2008)


Indira CRÂSNEA, Preşedinte interimar al Clubului Român de Presă

„Către Grupul de Initiaţivă „suntgay.ro”

Vă aducem la cunoştinţă că, din motive obiective cauzate de un proces în derulare de reformă şi redefinire ale Clubului Român de Presă, sesizarea dumneavoastră deontologică va fi analizată după expirarea perioadei de mandat interimar al actualei conduceri a CRP.

Cu stimă,
Indira Crâsnea,
Preşedinte interimar
al Clubului Român de Presă”

(13 mai 2008)


Indira CRÂSNEA, Preşedinte al Clubului Român de Presă

„Către Grupul de Initiaţivă „suntgay.ro”

Odată încheiat procesul de reformă şi redefinire al Clubului Român de Presă, ne reluăm activitatea de analiză a cazurilor deontologice care ne-au fost sau ne sunt aduse la cunoştinţă. Vă mulţumim pentru încrederea acordată organizaţiei noastre.

În acest sens, vă informăm că, din păcate, având în vedere că publicaţia „7Est” nu se numără printre membrii Clubului Român de Presă, nu putem analiza din punct de vedere deontologic sesizarea dumneavoastră.

Luând în considerare conţinutul materialului transmis, vă recomandăm să sesizaţi şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării în privinţa acestuia.

Secretariatul General al CRP vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare.

Cu stimă,  
Indira Crâsnea,
Preşedintele Clubului Român de Presă”

(4 decembie 2008)